www.birdlife.lt


www.gamtosklase.lt


Prenumerata


El. paštas:

Užsisakykite naujienas
tiesiai į savo el. paštą


Naujausi paukščiai

1.  Akmenė (Sėjikiniai paukščiai)
2.  Alka (Sėjikiniai paukščiai)
3.  Alksninukas (Žvirbliniai paukščiai)
4.  Amalinis strazdas (Žvirbliniai paukščiai)
5.  Ankstyvoji pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
6.  Apuokėlis (Pelėdiniai paukščiai)
7.  Apvaliasnapis plaukikas (Sėjikiniai paukščiai)
8.  Arktinė pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
9.  Avocetė (Sėjikiniai paukščiai)
10.  Balinė pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
11.  Balnuotasis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
12.  Baltabruvis nykštukas (Žvirbliniai paukščiai)
13.  Baltabruvis strazdas (Žvirbliniai paukščiai)
14.  Baltagurklis strazdas (Žvirbliniai paukščiai)
15.  Baltakaktė žąsis (Žąsiniai paukščiai)
16.  Baltanugaris genys (Geniniai paukščiai)
17.  Baltasis gandras (Gandriniai paukščiai)
18.  Baltaskruostė berniklė (Žąsiniai paukščiai)
19.  Baltaskruostė žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
20.  Baltasparnė žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
21.  Baltoji kielė (Žvirbliniai paukščiai)
22.  Baltoji pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
23.  Bitininkas (Žalvarniniai paukščiai)
24.  Brastinis tilvikas (Sėjikiniai paukščiai)
25.  Bukauodegis plėšikas (Sėjikiniai paukščiai)
26.  Bukutis (Žvirbliniai paukščiai)
27.  Cyplė (Žąsiniai paukščiai)
28.  Dagilis (Žvirbliniai paukščiai)
29.  Didysis apuokas (Pelėdiniai paukščiai)
30.  Didysis baltasis garnys (Gandriniai paukščiai)
31.  Didysis baublys (Gandriniai paukščiai)
32.  Didysis dančiasnapis (Žąsiniai paukščiai)
33.  Didysis einis (Gerviniai paukščiai)
34.  Didysis erelis rėksnys (Vanaginiai paukščiai)
35.  Didysis genys (Geniniai paukščiai)
36.  Didysis kormoranas (Irklakojiniai paukščiai)
37.  Didysis plėšikas (Sėjikiniai paukščiai)
38.  Didysis poliarinis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
39.  Didžioji antis (Žąsiniai paukščiai)
40.  Didžioji krakšlė (Žvirbliniai paukščiai)
41.  Didžioji kuolinga (Sėjikiniai paukščiai)
42.  Didžioji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
43.  Dirvinis sėjikas (Sėjikiniai paukščiai)
44.  Dirvinis vieversys (Žvirbliniai paukščiai)
45.  Dirvoninis kalviukas (Žvirbliniai paukščiai)
46.  Dryžagalvė kryklė (Žąsiniai paukščiai)
47.  Dūminė raudonuodegė (Žvirbliniai paukščiai)
48.  Eglinis kryžiasnapis (Žvirbliniai paukščiai)
49.  Erškėtžvirblis (Žvirbliniai paukščiai)
50.  Ežerinė nendrinukė (Žvirbliniai paukščiai)
51.  Fazanas (Vištiniai paukščiai)
52.  Flamingas (Flaminginiai paukščiai)
53.  Gaidukas (Sėjikiniai paukščiai)
54.  Gegutė (Gegutiniai paukščiai)
55.  Geltonbruvė pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
56.  Geltongalvė kielė (Žvirbliniai paukščiai)
57.  Geltonkojis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
58.  Geltonoji kielė (Žvirbliniai paukščiai)
59.  Geltonoji starta (Žvirbliniai paukščiai)
60.  Geltonsnapis naras (Nariniai paukščiai)
61.  Geltonsnapis čivylis (Žvirbliniai paukščiai)
62.  Griežlė (Gerviniai paukščiai)
63.  Grąžiagalvė (Geniniai paukščiai)
64.  Gulbė giesmininkė (Žąsiniai paukščiai)
65.  Gulbė nebylė (Žąsiniai paukščiai)
66.  Gyvatėdis (Vanaginiai paukščiai)
67.  Ilgasnapė vištelė (Gerviniai paukščiai)
68.  Ilgauodegis plėšikas (Sėjikiniai paukščiai)
69.  Ilgauodegė zylė (Žvirbliniai paukščiai)
70.  Islandinis bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
71.  Javinė lingė (Vanaginiai paukščiai)
72.  Jerubė (Vištiniai paukščiai)
73.  Juodagalvis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
74.  Juodagalvė sniegena (Žvirbliniai paukščiai)
75.  Juodakaklis kragas (Kraginiai paukščiai)
76.  Juodakaklis naras (Nariniai paukščiai)
77.  Juodakaktė medšarkė (Žvirbliniai paukščiai)
78.  Juodasis gandras (Gandriniai paukščiai)
79.  Juodasis peslys (Vanaginiai paukščiai)
80.  Juodasis strazdas (Žvirbliniai paukščiai)
81.  Juodgalvė devynbalsė (Žvirbliniai paukščiai)
82.  Juodkrūtis bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
83.  Juodoji antis (Žąsiniai paukščiai)
84.  Juodoji meleta (Geniniai paukščiai)
85.  Juodoji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
86.  Juodoji žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
87.  Jūrinis bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
88.  Jūrinis erelis (Vanaginiai paukščiai)
89.  Jūrinis kirlikas (Sėjikiniai paukščiai)
90.  Jūrinis sėjikas (Sėjikiniai paukščiai)
91.  Jūršarkė (Sėjikiniai paukščiai)
92.  Kalninė kielė (Žvirbliniai paukščiai)
93.  Kalninė žąsis (Žąsiniai paukščiai)
94.  Kanadinė berniklė (Žąsiniai paukščiai)
95.  Karietaitė (Žvirbliniai paukščiai)
96.  Karklažvirblis (Žvirbliniai paukščiai)
97.  Karklinė nendrinukė (Žvirbliniai paukščiai)
98.  Keršulis (Karveliniai paukščiai)
99.  Kiauliukė (Žvirbliniai paukščiai)
100.  Kikilis (Žvirbliniai paukščiai)
101.  Kilnusis erelis (Vanaginiai paukščiai)
102.  Kiras kvatoklis (Sėjikiniai paukščiai)
103.  Klykuolė (Žąsiniai paukščiai)
104.  Kovas (Žvirbliniai paukščiai)
105.  Kranklys (Žvirbliniai paukščiai)
106.  Krantinis tilvikas (Sėjikiniai paukščiai)
107.  Kukutis (Žalvarniniai paukščiai)
108.  Kuoduotasis vieversys (Žvirbliniai paukščiai)
109.  Kuoduotoji antis (Žąsiniai paukščiai)
110.  Kuoduotoji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
111.  Kuosa (Žvirbliniai paukščiai)
112.  Kurapka (Vištiniai paukščiai)
113.  Kurtinys (Vištiniai paukščiai)
114.  Kėkštas (Žvirbliniai paukščiai)
115.  Kūdrinis tilvikas (Sėjikiniai paukščiai)
116.  Kūltupys (Žvirbliniai paukščiai)
117.  Laibasnapis narūnėlis (Sėjikiniai paukščiai)
118.  Lakštingala (Žvirbliniai paukščiai)
119.  Langinė kregždė (Žvirbliniai paukščiai)
120.  Laplandinis griciukas (Sėjikiniai paukščiai)
121.  Laplandinė pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
122.  Laukys (Gerviniai paukščiai)
123.  Ledinis naras (Nariniai paukščiai)
124.  Ledinė antis (Žąsiniai paukščiai)
125.  Lenktasnapis bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
126.  Liepsnelė (Žvirbliniai paukščiai)
127.  Liepsnotoji pel?da (Pelėdiniai paukščiai)
128.  Liputis (Žvirbliniai paukščiai)
129.  Lututė (Pelėdiniai paukščiai)
130.  Lygutė (Žvirbliniai paukščiai)
131.  Lėlys (Lėliniai paukščiai)
132.  Mandarininė antis (Žąsiniai paukščiai)
133.  Margasis žiogelis (Žvirbliniai paukščiai)
134.  Margasnapė žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
135.  Margasparnė musinukė (Žvirbliniai paukščiai)
136.  Mažasis apuokas (Pelėdiniai paukščiai)
137.  Mažasis baltasis garnys (Gandriniai paukščiai)
138.  Mažasis bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
139.  Mažasis dančiasnapis (Žąsiniai paukščiai)
140.  Mažasis erelis rėksnys (Vanaginiai paukščiai)
141.  Mažasis genys (Geniniai paukščiai)
142.  Mažasis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
143.  Mažasis poliarinis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
144.  Mažasisbaublys (Gandriniai paukščiai)
145.  Mažoji alka (Sėjikiniai paukščiai)
146.  Mažoji gulbė (Žąsiniai paukščiai)
147.  Mažoji krakšlė (Žvirbliniai paukščiai)
148.  Mažoji musinukė (Žvirbliniai paukščiai)
149.  Mažoji žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
150.  Mažoji žąsis (Žąsiniai paukščiai)
151.  Meldinė nendrinukė (Žvirbliniai paukščiai)
152.  Miškinis kalviukas (Žvirbliniai paukščiai)
153.  Mornelis (Sėjikiniai paukščiai)
154.  Mėlyngurklė (Žvirbliniai paukščiai)
155.  Mėlynoji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
156.  Naktikovas (Gandriniai paukščiai)
157.  Naminis žvirblis (Žvirbliniai paukščiai)
158.  Naminė pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
159.  Nendrinis žiogelis (Žvirbliniai paukščiai)
160.  Nendrinė lingė (Vanaginiai paukščiai)
161.  Nendrinė starta (Žvirbliniai paukščiai)
162.  Nendrinė vištelė (Gerviniai paukščiai)
163.  Nuodėgulė (Žąsiniai paukščiai)
164.  Nykštukas (Žvirbliniai paukščiai)
165.  Nykštukinė pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
166.  Oželis nykštukas (Sėjikiniai paukščiai)
167.  Paprastasis griciukas (Sėjikiniai paukščiai)
168.  Paprastasis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
169.  Paprastasis purplelis (Karveliniai paukščiai)
170.  Paprastasis suopis (Vanaginiai paukščiai)
171.  Paprastoji berniklė (Žąsiniai paukščiai)
172.  Paprastoji gaga (Žąsiniai paukščiai)
173.  Paprastoji medšarkė (Žvirbliniai paukščiai)
174.  Paprastoji pilkoji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
175.  Paprastoji raudonuodegė (Žvirbliniai paukščiai)
176.  Paukštvanagis (Vanaginiai paukščiai)
177.  Pelėdikė (Pelėdiniai paukščiai)
178.  Pelėsakalis (Sakaliniai paukščiai)
179.  Pempė (Sėjikiniai paukščiai)
180.  Perkūno oželis (Sėjikiniai paukščiai)
181.  Pietinis purplelis (Karveliniai paukščiai)
182.  Pievinis kalviukas (Žvirbliniai paukščiai)
183.  Pievinė lingė (Vanaginiai paukščiai)
184.  Pilkasis garnys (Gandriniai paukščiai)
185.  Pilkoji antis (Žąsiniai paukščiai)
186.  Pilkoji devynbalsė (Žvirbliniai paukščiai)
187.  Pilkoji gervė (Gerviniai paukščiai)
188.  Pilkoji meleta (Geniniai paukščiai)
189.  Pilkoji musinukė (Žvirbliniai paukščiai)
190.  Pilkoji pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
191.  Pilkoji starta (Žvirbliniai paukščiai)
192.  Pilkoji žąsis (Žąsiniai paukščiai)
193.  Plokščiasnapis bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
194.  Plokščiasnapis plaukikas (Sėjikiniai paukščiai)
195.  Plovinė vištelė (Gerviniai paukščiai)
196.  Plėšrioji medšarkė (Žvirbliniai paukščiai)
197.  Plėšrioji žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
198.  Poliarinis čimčiakas (Žvirbliniai paukščiai)
199.  Poliarinė žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
200.  Putpelė (Vištiniai paukščiai)
201.  Raguotasis kragas (Kraginiai paukščiai)
202.  Raguotasis vieversys (Žvirbliniai paukščiai)
203.  Raiboji devynbalsė (Žvirbliniai paukščiai)
204.  Raiboji pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
205.  Raudongalvė sniegena (Žvirbliniai paukščiai)
206.  Raudonkojis sakalas (Sakaliniai paukščiai)
207.  Raudonkojis tulikas (Sėjikiniai paukščiai)
208.  Remeza (Žvirbliniai paukščiai)
209.  Riešutinė (Žvirbliniai paukščiai)
210.  Rožinis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
211.  Rožinis pelikanas (Irklakojiniai paukščiai)
212.  Rožinis varnėnas (Žvirbliniai paukščiai)
213.  Rudagalvis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
214.  Rudagalvė antis (Žąsiniai paukščiai)
215.  Rudagalvė kryklė (Žąsiniai paukščiai)
216.  Rudagurklis kalviukas (Žvirbliniai paukščiai)
217.  Rudakaklė berniklė (Žąsiniai paukščiai)
218.  Rudakalis naras (Nariniai paukščiai)
219.  Rudasis peslys (Vanaginiai paukščiai)
220.  Rudoji devynbalsė (Žvirbliniai paukščiai)
221.  Rudė (Žąsiniai paukščiai)
222.  Sadža (Smiltvištiniai paukščiai)
223.  Sakalas keleivis (Sakaliniai paukščiai)
224.  Sibirinė gaga (Žąsiniai paukščiai)
225.  Sidabrinis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
226.  Silkinis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
227.  Sketsakalis (Sakaliniai paukščiai)
228.  Slanka (Sėjikiniai paukščiai)
229.  Smailiauodegis plėšikas (Sėjikiniai paukščiai)
230.  Smailiauodegė antis (Žąsiniai paukščiai)
231.  Smilginis strazdas (Žvirbliniai paukščiai)
232.  Smiltinukas (Sėjikiniai paukščiai)
233.  Sniegstartė (Žvirbliniai paukščiai)
234.  Sodinis liputis (Žvirbliniai paukščiai)
235.  Sodinė devynbalsė (Žvirbliniai paukščiai)
236.  Sodinė nendrinukė (Žvirbliniai paukščiai)
237.  Sodinė starta (Žvirbliniai paukščiai)
238.  Startsakalis (Sakaliniai paukščiai)
239.  Stepinė lingė (Vanaginiai paukščiai)
240.  Storkulnis (Sėjikiniai paukščiai)
241.  Strazdas giesmininkas (Žvirbliniai paukščiai)
242.  Stulgys (Sėjikiniai paukščiai)
243.  Svilikas (Žvirbliniai paukščiai)
244.  Svilikėlis (Žvirbliniai paukščiai)
245.  Svirbelis (Žvirbliniai paukščiai)
246.  Taistė (Sėjikiniai paukščiai)
247.  Tamsusis tilvikas (Sėjikiniai paukščiai)
248.  Teminko bėgikas (Sėjikiniai paukščiai)
249.  Terekija (Sėjikiniai paukščiai)
250.  Tetervinas (Vištiniai paukščiai)
251.  Tikutis (Sėjikiniai paukščiai)
252.  Tošinukė (Žvirbliniai paukščiai)
253.  Tripirštis genys (Geniniai paukščiai)
254.  Tripirštis kiras (Sėjikiniai paukščiai)
255.  Tulžys (Žalvarniniai paukščiai)
256.  Tūbuotasis suopis (Vanaginiai paukščiai)
257.  Uldukas (Karveliniai paukščiai)
258.  Uolinis kalviukas (Žvirbliniai paukščiai)
259.  Uolinis karvelis (Karveliniai paukščiai)
260.  Upinis kirlikas (Sėjikiniai paukščiai)
261.  Upinis žiogelis (Žvirbliniai paukščiai)
262.  Upinė žuvėdra (Sėjikiniai paukščiai)
263.  Uralinė pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
264.  Urvinė antis (Žąsiniai paukščiai)
265.  Urvinė kregždė (Žvirbliniai paukščiai)
266.  Vakarinė lakštingala (Žvirbliniai paukščiai)
267.  Vandeninis strazdas (Žvirbliniai paukščiai)
268.  Vapsvaėdis (Vanaginiai paukščiai)
269.  Varna (Žvirbliniai paukščiai)
270.  Varnėnas (Žvirbliniai paukščiai)
271.  Vidutinioji kuolinga (Sėjikiniai paukščiai)
272.  Vidutinis genys (Geniniai paukščiai)
273.  Vidutinysis dančiasnapis (Žąsiniai paukščiai)
274.  Vištvanagis (Vanaginiai paukščiai)
275.  Volungė (Žvirbliniai paukščiai)
276.  Čimčiakas (Žvirbliniai paukščiai)
277.  Čiurlys (Čiurliniai paukščiai)
278.  Čivylis (Žvirbliniai paukščiai)
279.  Šalminė antis (Žąsiniai paukščiai)
280.  Šarka (Žvirbliniai paukščiai)
281.  Šaukštasnapė antis (Žąsiniai paukščiai)
282.  Šelmeninė kregždė (Žvirbliniai paukščiai)
283.  Šiaurinis kikilis (Žvirbliniai paukščiai)
284.  Šiaurinė pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
285.  Šiaurinė pilkoji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
286.  Švygžda (Gerviniai paukščiai)
287.  Ūsuotoji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
288.  Žaliakojis tulikas (Sėjikiniai paukščiai)
289.  Žalioji meleta (Geniniai paukščiai)
290.  Žalioji pečialinda (Žvirbliniai paukščiai)
291.  Žaliukė (Žvirbliniai paukščiai)
292.  Žalvarnis (Žalvarniniai paukščiai)
293.  Želmeninė žąsis (Žąsiniai paukščiai)
294.  Žiloji antis (Žąsiniai paukščiai)
295.  Žuvininkas (Vanaginiai paukščiai)
296.  Žvirblinė pelėda (Pelėdiniai paukščiai)
297.  Žvyrė (Vištiniai paukščiai)
298.  Žydroji zylė (Žvirbliniai paukščiai)
  Paukščių paieška            Paukščių būriai

Rėmėjai

Europos Sąjunga
Europos Sąjunga
Lietuvos ornitologų draugija
Lietuvos ornitologų draugija

© Lietuvos Ornitologų Draugija
Naugarduko 47-3, LT-03208 Vilnius.
Tel./Fax: 8 5 213 04 98. lod@birdlife.lt

Sprendimas: IVC
SiteSupra Trial Version
refresh delayed for 3 seconds